Pedagoško-andragoški dnevi 2021

Oddelek za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v sredo, 15., in četrtek, 16. septembra 2021, organizira tradicionalne Pedagoško-andragoške dneve (PAD 2021) z naslovom Inovativna učna okolja in izkušnje iz karantene. Posebno pozornost bodo tokrat namenili razmislekom, kako je pandemija covida-19 vplivala na učitelje, pedagoge in andragoge ter na njihovo vzgojno-izobraževalno delo. Poskušali bodo odgovoriti, ali se je spremenila njihova praksa poklicnega oz. strokovnega delovanja, na kakšen način in v kolikšni meri je potekalo njihovo učenje ob izkušnji prisilne izolacije - karantene. Kako so ta čas doživljali in se soočali z ovirami (npr. z nezmožnostmi soočanja z nepredvidljivimi težavami, s strahom, z nizkimi pričakovanji in motivacijo, idr.). So te razmere pomembno vplivale na spodbujanje ali oviranje poklicnega razvoja? Kaj so pokazale raziskave iz obdobja karantene? PAD 2021 se bodo zaključili s fotografsko razstavo Mateja Peljhana z naslovom COVID-19: misliti z umetnostjo v Galeriji ”Peti štuk” v petem nadstropju Filozofske fakultete.

V okviru dogodka študentje Oddelka za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v sredo, 15. septembra 2021, prvič organizirajo Študentski pedagoško-andragoški dan, ki bo potekal kot predkonferenčni dogodek v okviru tradicionalnih Pedagoško-andragoških dnevov. Šestim predstavitvam študentskih raziskovalnih in seminarskih nalog o raznolikih temah (šolskem svetovalnem delu, učenju odraslih z motnjo v duševnem razvoju, transformativnem učenju ob žalovanju, izobraževanju zaporniških delavcev, izobraževanju odraslih o zborovskem petju ter predkariernem razvoju) bo sledila skupinska diskusijska delavnica ter kavarna doktorandov oddelka z gostjama dr. Neno Močnik in Katjo Lihtenvalner.

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon