Znanstveni posvet Družbene razlike in revščina

Ana Cergol  Paradiž in Irena Selišnik sta ste se udeležili znanstvenega posveta o družbenih razlikah in revščini. Na njem sta predstavili prispevek Najpremožnejši meščani in meščanke v Ljubljani na začetku 20. stoletja. Predstavili sta strukturo ljubljanske elite in spremembe v njej po ustanovitvi Kraljevine SHS. S prispevkom Družbeni položaji tobačnega delavstva: prelomi in kontinuitete v retrospektivi dolgega trajanja, je sodelovala tudi Urška Strle. (Avtorica fotografij: Urška Svetina)

Zadnje novice
04. 03. 2022

Support and assistance by the University of Ljubljana

02. 09. 2021

Welcome Day - Exchange Students ONLY

07. 06. 2021

The Passing of Prof. Nobuhiro Shiba 柴宜弘 (1946 – 2021)

Prof. Nobuhiro Shiba