Obisk kolegov iz Črne gore

V dneh od 13. do 17. decembra 2021 so bili v sklopu bilateralnega projekta Družbena, gospodarska in kulturna interakcija slovenskega in črnogorskega primorja in gorstva od poznega srednjega veka do 19. stoletja na obisku kolegi iz Črne gore. Bilateralni projekt izvajata ICCHS Ljubljana in Istorijski institut Crne Gore. S svojimi gostitelji pod vodstvom doc. dr. Dušana Mlacovića so razpravljali o metodoloških vidikih komparativnega raziskovanja prehajanja iz primorskega v kontinentalni svet in obratno v predmoderni dobi na ozemljih današnje Slovenije in Črne gore. Razprava je potekala tudi na terenu, skupaj so obiskali Piran in Koper ter kraje na Kraškem robu.

Sodelavci pri projektu: Istorijski institut Crne gore: dr. Tatjana Koprivica (vodja v ČG), dr. Olga Pelcer-Vujačić, dr. Slavko Burzanović, dr. Ivan Laković; ICCHS Ljubljana: doc. dr. Dušan Mlacović (vodja v SLO), doc dr. Peter Mikša, doc. dr. Renata Novak Klemenčič, asist. Ana Jenko Kovačič.

Zadnje novice
04. 03. 2022

Support and assistance by the University of Ljubljana

02. 09. 2021

Welcome Day - Exchange Students ONLY

07. 06. 2021

The Passing of Prof. Nobuhiro Shiba 柴宜弘 (1946 – 2021)

Prof. Nobuhiro Shiba