Oddelek za romanske jezike in književnosti

Prevajalska delavnica IT-SLO s Srečkom Fišerjem

PREVAJALSKA DELAVNICA IT-SLO

ONKRAJ ZVESTOBE / AL DI LÀ DELLA FEDELTÀ

Bližnji pogled na prevajanje italijanskih literarnih besedil

SREČKO FIŠER

 

UL-FF zimski semester 2022-23

5 terminov ob petkih, od 10.30 do 12.05

Prvi termin 14. 10. ob 10.30 na Tobačni 5; učilnica 3-Tobačna

 

Bližnji pogled pomeni, da bo ukvarjanje z besedili pretežno praktično, »empirično«: refleksija bo seveda dobrodošla, saj je nujni del prevajalskega opravila, vendar bo ostajala v bližini dela s konkretnim besedilom in se raje ne bo oddaljevala v smeri teorije.

Pet srečanj, vsako po dve šolski uri, se bo zvrstilo v najmanj dvotedenskih razmakih v zimskem semestru 2022/23 od oktobra do januarja. Srečanja bodo kombinacija seminarja in delavnice.

Delovni jezik srečanj bo slovenski, vendar je za aktivno sodelovanje nujni predpogoj dobro znanje italijanskega jezika. (Dobro znanje slovenskega jezika je kajpak samoumevno.)

Praktični poskusi in diskusije se bodo ukvarjale z zvrstno raznolikimi besedili iz različnih obdobij, kolikor bo to v omejenem času seveda izvedljivo. Nekoliko več poudarka bo nemara na starejših besedilih, zlasti verznih, ki so s prevajalskega gledišča bolj »izzivalna« in vsebujejo na majhnem prostoru več informacij o različnih ravneh besedila, zato se bolj prilegajo intenzivni obdelavi na seminarju / delavnici; vendar poudarek na starejših besedilih ne bo izključujoč, srečanja bodo po možnosti segla tudi v prozo 20. stoletja.

Od udeležencev se pričakuje, poleg seveda redne navzočnosti na srečanjih, aktivna udeležba v diskusiji in prevajalskih poskusih v sklopu posameznega srečanja ter nadaljevanje zadanega dela doma za predstavitev na naslednjih srečanjih.

Srečanja so prvenstveno namenjena italijanistom, vendar so načeloma odprta tudi za študente drugih smeri, če imajo poleg prej omenjenih jezikovnih znanj izražen interes za prevajanje leposlovja.

Notices

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Adriana Mezeg

Department of Musicology

Change of Office Hours Aleš Nagode

Department of Comparative Literature and Literary Theory

Change of Office Hours Anja Mrak

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of English

Change of Office Hours Lara Burazer

Department of Geography

Change of Office Hours Irma Potočnik Slavič

Department of English

ANGLOPHONIA: ENDLESSNESS – International Anglophone Conference for Young Scholars

Department of English

Change of Office Hours Kristina Gregorčič

Department of Geography

Change of Office Hours Simon Kušar

Department of Geography

Change of Office Hours Katja Vintar Mally