Znanstvenoraziskovalni inštitut

Priložnost za vključitev v novo pobudo EU za duševno zdravje

Poziv k predložitvi dokazov za razvoj in izboljšanje nove pobude EU o celovitem pristopu k duševnemu zdravju je odprt do 15. februarja. Razpis je namenjen nacionalnim akterjem, zainteresiranim stranem in državljanom, upravlja pa ga enota za preprečevanje bolezni in promocijo zdravja Generalnega direktorata za zdravje in varnost hrane (DG SANTE).

Pobudo EU o duševnem zdravju je jeseni 2022 napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Pred tem so evropski državljani na konferenci o prihodnosti Evrope maja izpostavili duševno zdravje kot glavno skrb, tako Evropski parlament kot Svet sta ponovila te skrbi in pozvala k ukrepanju na tem področju.

Pobuda si bo prizadevala za spodbujanje celovitega, preventivno usmerjenega pristopa k duševnemu zdravju kot vprašanju javnega zdravja in za vključitev duševnega zdravja v politike EU.

Prispevke za poziv k predložitvi dokazov je mogoče oddati na portalu EU »Have Your Say«. Okvirni čas za začetek pobude je drugo četrtletje leta 2023.

Več informacij boste našli na spletni strani Evropske komisije.

Notices

Administrative Office, International Office, Faculty of Arts

International student welcome day

Administrative Office, International Office, Faculty of Arts

International student welcome day

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of Geography

Change of Office Hours Simon Kušar

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Martin Anton Grad