FF govorí v letu jezikov: Vzhodnoazijske pisave od želvjih oklepov do mobilnih naprav

Vabljeni na predavanje Vzhodnoazijske pisave od želvjih oklepov do mobilnih naprav, ki ga bosta v sklopu predavanj FF govorí v letu jezikov izvedli prof. dr. Mateja Petrovčič in doc. dr. Kristina Hmeljak Sangawa, Oddelek za azijske študije Filozofske fakultete. Predavanje bo v četrtek, 20. 4. 2023, ob 18. uri (pred. 2).

Predavanje predstavi nastanek, razvoj in ustroj kitajske pisave ter kompleksne mehanizme, s katerimi se je kitajska pisava uporabila oz. prirejala za zapis drugih, povsem drugačnih vzhodnoazijskih jezikov, kot sta korejščina in japonščina. Iz teh sistemov izhajajo izredno zanimivi izzivi, s katerimi so se srečevali pisarji in slovaropisci, ki so poskušali tisoče pismenk urediti na čim bolj sistematičen in pregleden način. Problematika velike količine pismenk je zopet postala aktualna v času telegrafije in nato v informacijski dobi, ko sta bili potrebni kar dve desetletji raziskav, da so informacijsko-komunikacijske tehnologije zmogle začeti uspešno podpirati tudi vzhodnoazijske pisave in jezike.

 

 

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon