Novinarska konferenca: Razvrednotenje svetovalnega dela v vzgoji in izobraževanju - predlog vlade o novem plačnem vrednotenju svetovalnih delavcev v VIZ

Dosegla nas je informacija, da je v predlogu vlade o novih izhodiščnih razredih v šolstvu delo svetovalnega delavca v šolah in vrtcih močno degradirano v primerjavi z delom učitelja in vzgojitelja. V strokovnih krogih prevladuje precejšen konsenz, da je vire svetovalnih služb v šolah in vrtcih nujno potrebno okrepiti (tako z vidika spreminjanja normativov kot kvalitativno: z jasnimi robnimi pogoji dela in sistemsko podporo delovanju svetovalne službe na način, ki bo omogočal sistematično razvojno-preventivno delovanje), pri čemer je trenutni predlog izhodiščnih plačnih razredov poguben. Svetovalna služba je v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ključni promotor varnega in spodbudnega učnega okolja in predlog, ki resno ogroža kakovost dela v svetovalnih službah, močno ogroža tudi kakovost vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcih in šolah.

O problematiki bomo spregovorili na novinarski konferenci, ki bo 21. 6. 2023 ob 11.00 uri v prostorih Modre sobe Filozofske fakultete.

Govorniki na konferenci bodo:

  • Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ,
  • prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar, dekanja Filozofske fakultete,
  • prof. dr. Janez Vogrinc, dekan Pedagoške fakultete UL,
  • Gregor Pečan, predsednik Zveze ravnateljev in pomočnikov ravnateljev,
  • doc. dr. Danijela Makovec Radovan, predsednica Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije,
  • izr. prof. dr. Klara Skubic Ermenc, predstojnica Oddelka za pedagogiko in andragogiko, Filozofska fakulteta UL,
  • prof. dr. Eva Boštjančič, predstojnica Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete UL,
  • prof. dr. Jasna Mažgon, predsednica Slovenskega društva pedagogov,
  • asist. mag. Maruška Željeznov Seničar, predsednica Društva šolskih svetovalnih delavcev Slovenije.

Dogodek, ki ga organizirata Filozofska fakulteta in Slovensko društvo pedagogov, bo povezovala prof. dr. Jasna Mažgon, predsednica Slovenskega društva pedagogov.

Vabljeni!

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon