Predstavitev znanstvene monografije Dolina Baruna pod Makalujem. Znanstvene raziskave v okviru alpinističnih himalajskih odprav leta 1972 in 2014

Pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete je v zbirki GeograFF izšla 29. znanstvena monografija Oddelka za geografijo z naslovom Dolina Baruna pod Makalujem. Znanstvene raziskave v okviru alpinističnih himalajskih odprav leta 1972 in 2014. Njena predstavitev bo v petek, 22. 9. 2023, ob 12.00 na Filozofski fakulteti, v predavalnici 34 v pritličju. Potekala bo v okviru Akademije ob 90-letnici zaslužnega profesorja dr. Jurija Kunaverja in 20. Ilešičevih dnevov, ki ju organizira Oddelek za geografijo Filozofske fakultete. 

Pobudnik za nastanek monografije ter avtor najobsežnejšega prispevka je dolgoletni sodelavec Oddelka za geografijo, redni in zaslužni profesor v pokoju, dr. Jurij Kunaver. Monografija je interdisciplinarno delo devetih avtorjev o svetovno znani visokogorski pokrajini. Na enem mestu združuje izsledke znanstvenih raziskovanj različnih ved, ki so potekala ob boku slovenskih alpinističnih himalajskih odprav na Makalu v letih 1972 in 2014. Nepalsko dolino Baruna predstavlja z različnih zornih kotov in tako bralcu nudi celosten vpogled v tamkajšnje naravne značilnosti in njihove spremembe. Med odpravama so namreč minila dobra štiri desetletja, ki so spričo podnebnih in drugih sprememb pustila neizbrisen pečat v tej veličastni pokrajini.

Monografija je sestavljena iz osmih poglavij in vsebinsko obarvanega uvodnika, ki ga je prispeval Aswin Kumar Shresta, častni generalni konzul Nepala v Sloveniji. Matevž Novak je izdelal pregledno študijo o geoloških značilnosti Nepalske Himalaje s poudarkom na dolini Baruna. Jurij Kunaver je prispeval pregled geomorfološkega raziskovanja zgornjega dela doline Baruna, s poudarkom na letu 1972. Irena Mrak in Tomaž Goslar sta s primerjavo slikovnega gradiva iz let 1972 in 2014 na primeru južnega ostenja Makaluja obravnavala spremembe obsega himalajskih ledenikov, napisala pa sta tudi prispevek o vplivu nadmorske višine na človeški organizem in prilagoditve nanjo. Matej Blatnik je prispeval poglavje o značilnostih rastlinstva v Nepalu s poudarkom na dolini Baruna. Jože Bavcon in Blanka Ravnjak sta pisala o rastlinstvu Himalaje skozi zapise prof. dr. Toneta Wraberja. Janez Gregorij je predstavil zoološke raziskave v dolini Baruna v letu 1972. Viki Grošelj pa je osvetlil zgodovino alpinističnega osvajanja Makaluja.

 

 

 

 

 

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon