Pogled na jezikovno občutljivost učiteljev: Predstavitev projekta ECML

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1232. sestanek v ponedeljek, 16. oktobra 2023, ob 18. uri v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete. Na temo Pogled na jezikovno občutljivost učiteljev: Predstavitev projekta ECML bo predavala izr. prof. dr. Nataša Pirih Svetina, Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete UL. 

Kratek povzetek:

V letih 2022 in 2023 je v okviru Evropskega centra za moderne jezike v Gradcu potekal projekt z naslovom Building blocks for planning language-sensitive teacher education ali po slovensko: Gradniki za načrtovanje jezikovno občutljivega izobraževanja učiteljev. V prispevku v okviru Lingvističnega krožka bo na kratko predstavljen koncept jezikovne občutljivosti in njegove implikacije za izobraževanje ter rezultati projekta – to je šest izdelanih gradnikov oz. modulov, ki naj bi bili v pomoč pri načrtovanju jezikovno občutljivega izobraževanja učiteljev vseh stopenj, tako predmetnih kot jezikovnih. Predavateljica, izr. prof. dr. Nataša Pirih Svetina, zaposlena na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete UL, je bila članica projektne ekipe omenjenega projekta. 

 

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon