Slovenske količinske zgradbe: sopostavitev z drugimi zahodnimi južnoslovanskimi jeziki

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1234. sestanek, ki bo v ponedeljek, 20. novembra 2023, ob 18. uri (predavalnica 325). Na temo Slovenske količinske zgradbe: sopostavitev z drugimi zahodnimi južnoslovanskimi jeziki bosta predavala izr. prof. dr. Mladen Uhlik in prof. dr. Andreja Žele, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani; Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Kratek povzetek:

Predstavitev se osredinja na količinske zveze z glavnimi števniki. Znotraj te problematike lahko obravnavamo dve skupini zgradb: z malimi števniki (od 1 do 4) in s števniki od 5 naprej. Sopostavitvena obravnava temelji na primerjavi slovenščine s štokavščino, izbranim srednječakavskim in kajkavskim govorom. Kontrastiva omogoča izpostavitev razločevalnih skladenjskih posebnosti na besednozvezni in predikacijski ravnini.

 

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon