Znanstvenoraziskovalni inštitut

Najava javnih razpisov in javnih pozivov 2024

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) je na spletni strani objavila informativni seznam načrtovanih in predvidenih javnih razpisov in pozivov za leto 2024.

Cilj objavljenega seznama je nuditi potencialnim prijaviteljem uporabne informacije, ki jim bodo v pomoč pri načrtovanju njihovih prijav na javne razpise in pozive. Pomembno je poudariti, da seznam ni zavezujoč, saj se lahko glede na razpoložljivost sredstev in druge okoliščine tudi spremeni. ARIS si pridržuje pravico do morebitnih sprememb.

Notices

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Agnes Pisanski Peterlin

Department of English

Change of Office Hours Anamarija Šporčič

Dean's Office

Change of Office Hours Matej Petrič

Department of Geography

Change of Office Hours Simon Kušar

Department of English

Sick leave