Contact

+386 1 2411 388
Igor.zunkovic@ff.uni-lj.si

Office hours

By individual arrangement: office on Friday, 11:20; email; ZOOM

Cabinet

425

Department of Comparative Literature and Literary Theory

Asst. Prof. Dr. Igor Žunkovič

Igor Žunkovič je doktoriral leta 2013 z disertacijo z naslovom Katarza in vesoljska zavest. Med letoma 2010 in 2013 je bil mladi raziskovalec, nato pa raziskovalec in od leta 2018 asistent na Oddelku za primerjalno književnost Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V letih 2018 in 2019 je bil član komisije za Grumovo nagrado, je avtor znanstvene monografije Evolucija in literatura ter prevajalec monografij O izvoru zgodb Briana Boyda in Kako se literatura igra z možgani Paula B. Armstronga. Ukvarja se z nevrokognitivno literarno vedo, znanstvenimi pristopi k literaturi in zgodovino drame, poetiko Gregorja Strniše, literaturo in fiziko, zgodovino razmerja med literaturo in znanostjo, literarnim darvinizmom idr.    

1. ŽUNKOVIČ, Igor. The Cannibals among people. Slovene studies : journal of the Society for Slovene Studies, ISSN 0193-1075, 2019, letn. 41, no- 1, str. 3-21. [COBISS.SI-ID 69002338]

2. ŽUNKOVIČ, Igor. Pomen evolucijske vloge smeha in seksualnosti za razumevanje vloge gledalcev v starogrški tragediji. Anthropos : časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved, ISSN 0587-5161. [Tiskana izd.], 2017, letn. 49, št. 3/4, str. 149-165. [COBISS.SI-ID 65958498]

3. ŽUNKOVIČ, Igor. Literatura kot evolucijska prilagoditev. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], dec. 2017, letn. 40, št. 3, str. 49-68. [COBISS.SI-ID 65870178]

4. ŽUNKOVIČ, Igor. Reprezentacija spola pri prejemnikih nagrade kresnik. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede, ISSN 0350-6894. [Tiskana izd.], jan.-mar. 2017, letn. 65, št. 1, str. 183-198. http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2017_1_15.pdf. [COBISS.SI-ID 63787362]

5. ŽUNKOVIČ, Igor. Ali je nevroznanost rešila humanistiko? : revizija razmerja med nevroznanostjo in literarno vedo pet let kasneje. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2016, letn. 61, št. 1, str. 101-112, 121. [COBISS.SI-ID 60504674]

Compulsory Courses

Elective Courses

Staff

Events

09. 11. - 11. 11. 2023
Department of Archaeology, Faculty of Arts

26th Neolithic Seminar 'Eurasian Neolithics: How Cultures and Societies Evolve and Why It Matters'

27. 02. 2023
Faculty of Arts

Online presentation of University of Ljubljana for prospective international students

13. 10. 2022
Administrative Office for Doctoral Study, Faculty of Arts

EUTOPIA Citizen Science Clinics

15. 09. 2022
Administrative Office for Undergraduate Study Programme, Faculty of Arts

Reception for International Students at the Faculty of Arts and at the University of Ljubljana (two separate events)

22. 02. 2022
Faculty of Arts

Online sessions for prospective international students, 22 February 2022 at 1.15 pm (CET)