Contact

+386 1 2411 156
maja.zupancic@ff.uni-lj.si

Cabinet

121

Department of Psychology

Prof. Dr. Maja Zupančič

Dr. Maja Zupančič je redna profesorica za razvojno psihologijo na Oddelku za psihologijo UL, vodja katedre za Razvojno psihologijo, raziskovalnega polja Psihologija in raziskovalnega programa Uporabna razvojna psihologija pri ARRS (od leta 2004). Na oddelku za psihologijo FF UL predava predmete Psihologija mladostništva in odraslosti, Razvojnopsihološka diagnostika (vključno s seminarjem), Individualne razlike v otroštvu in mladostništvu (za študente na Erasmus izmenjavi) in  vodi seminar Razvojnopsihološke teorije. Na doktorskem študiju Humanistika in družboslovje izvaja predmet Študije vseživljenjskega razvoja (z L. Marjanovič Umek), sodeluje pri posebnem razvojnopsihološkem delu predmeta Psihološka metodologija in deluje kot mentorica doktorskih del. Bila je tudi predavateljica na Centru univerzitetnega študija v Luganu (vključno s mentorstvom diplomskih del), Filozofski fakulteti na Reki in Psihološki fakulteti na Dunaju, vodja temeljnih raziskovalnih in bilateralnih projektov pri ARRS, vzdolžnega CRP projekta pri MŠŠ ter projektov standardizacije psiholoških diagnostičnih pripomočkov pri Centru za psihodiagnostična sredstva. Imela je vabljena predavanja na tujih univerzah in mednarodnih znanstvenih konferencah, vodila vabljene simpozije v okviru takih konferenc ter sodelovala v več mednarodnih znanstvenih raziskavah, trenutno z univerzami v Michiganu, Longwoodu, Vancouvru, na Dunaju in v Milanu. Raziskovalno se v zadnjih letih ukvarja z razvojem osebnostnih značilnosti, psihološkega osamosvajanja, socialnega prilagajanja, finančnega vedenja in subjektivnega blagostanja na prehodu v odraslost, sicer pa njeno raziskovalno delo in domače ter tuje objave vključujejo psihični razvoj v vseh razvojnih obdobjih po rojstvu. Je tudi mentorica dvema mladima raziskovalcema, pod njenim mentorstvom pa so svoje usposabljanje z doseženim doktoratom znanosti v preteklih letih uspešno zaključile tri mlade raziskovalke.

Nagrade in priznanja

 • Nagrada Roka Petroviča za mentorstvo znanstvenemu magisteriju.
 • Mala nagrada Filozofske fakultete UL za raziskovalno in znanstveno delo.
 • Dve priznanji Univerze Champaign, IL, ZDA za sodelovanje v raziskavah.
 • Priznanje Univerze v Permu za znanstveno sodelovanje.
 • Dve priznanji Odlični v znanosti na področju družboslovja pri Agenciji za raziskovalno dejavnost RS.

Pomembnejši izvirni znanstveni članki (v zadnjih petih letih)

 • Zupančič, M., Podlesek, A. in Kavčič, T. (2018) Child personality - adjustment associations at the transition from kindergarten to school: Evaluating the vulnerability and the scar model. Child Indicators Research, 11(1), 97-116. doi:10.1007/s12187-016-9423-x.
 • Zupančič, M. in Kavčič, T. (2017). Personality, life events, and three components of subsequent subjective well-being in female university students. Social Inquiry Into Well-Being, 3(1), 1-14. doi:10.13165/SIIW-17-3-1-01.
 • Zupančič, M., Kavčič, T., Slobodskaya, H. R. in Akhmetova, O. A. (2016). Broad and narrow personality traits predicting academic achievement over compulsory schooling: A cross-sectional study in two countries. The Journal of Early Adolescence, 36(6), 83-806. doi:10.1177/0272431615588954.
 • Zupančič, M. in Kavčič, T. (2014) Student personality traits predicting individuation in relation to mothers and fathers. Journal of Adolescence, 37(5), 715-726. doi:10.1016/j.adolescence.2013.12.005.
 • Zupančič, M., Komidar, L. in Puklek Levpušček, M. (2014). Individuation in Slovene emerging adults: Its associations with demographics, transitional markers, achieved criteria for adulthood, and life satisfaction. Journal of Adolescence, 37(8), 1421-1433. doi:10.1016/j.adolescence.2014.03.014.
 • Zupančič, M., Friedlmeier, W., Puklek Levpušček, M., Sirsch, U., Bruckner, J. in Horvat, M. (2014). Perceptions of achieved criteria for adulthood among Austrian, Slovene, and U. S. students. SAGE Open. doi:10.1177/2158244014556997.
 • Komidar, L., Zupančič, M., Sočan, G. in Puklek Levpušček, M. (2014) Development and construct validation of the Individuation Test for Emerging Adults (ITEA). Journal of Personality Assessment, 96(5), 503-514. doi:10.1080/00223891.2013.850703.
 • Komidar, L., Zupančič, M., Puklek Levpušček, M. in Bjornsen, C. A. (2016). Development of the short version of the Individuation Test for Emerging Adults (ITEA-S) and its measurement invariance across Slovene and U.S. emerging adults. Journal of Personality Assessment, 98(6), 626-639. doi:10.1080/00223891.2016.1171231.
 • Sirsch, U., Zupančič, M., Poredoš, M., Levec, K. in Friedlmeier, M. (2019). Does parental financial socialization for emerging adults matter?: The case of Austrian and Slovene first-year university students. Emerging Adulthood, 1-12. doi:10.1177/2167696819882178.
 • Conroy-Beam, D., Horvat, M., Kavčič, T., Musil, B., Zupančič, M. idr. (2019). Assortative mating and the evolution of desirability covariation. Evolution and Human Behavior, 40(5), 479-491. doi:10.1016/j.evolhumbehav.2019.06.003.
 • Kavčič, T., Puklek Levpušček, M., Zupančič, M., Poredoš, M. in Bjornsen, C. A. (2019). Personal correlates of problematic types of social media and mobile phone use in emerging adults. Human Technology, 15(2), 256-278. https://humantechnology.jyu. fi/archive/vol-15/issue-2/personal-correlates-of-problematic-types-of-social-media-and-mobile-phone-use-in-emerging-adults.
 • Kavčič, T. in Zupančič, M. (2019). Types of separation-individuation in relation to mothers and fathers among young people entering adulthood. Journal of Youth Studies, 22(1), 66-86. doi:10.1080/13676261.2018.1478070.
 • Komidar, L., Zupančič, M. in Sirsch, U. (2019). Validation of the Individuation Test for Emerging Adults-Short (ITEA-S) in Austrian and German emerging adults. Emerging Adulthood, doi:10.1177/2167696818818344.

Znanstvena monografija (v zadnjih petih letih)

 • Zupančič, M. (2016). Psihološke teme o razvoju otrok v različnih kulturah. Ljubljana: i2: Centerkontura, 2016.
 • Zupančič, M. in Puklek Levpušček, M. (ur.) (2018). Prehod v odraslost: sodobni trendi in raziskave. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (soavtorstvo 4 poglavij).
 • Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (ur.) (2019). Razvojna psihologija: izbrane teme. 2. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. (avtorstvo in soavtorstvo 6 poglavij).
 • LaFreniere, P. J., Dumas, J. E., Zupančič, M., Gril, A. in Kavčič, T. (2015). Ocenjevanje socialne kompetentnosti in vedenja otrok. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva.

Več o bibliografiji: SICRIS.

Citati: SICRIS.

Compulsory Courses

Elective Courses

Staff

Events

09. 11. - 11. 11. 2023
Department of Archaeology, Faculty of Arts

26th Neolithic Seminar 'Eurasian Neolithics: How Cultures and Societies Evolve and Why It Matters'

27. 02. 2023
Faculty of Arts

Online presentation of University of Ljubljana for prospective international students

13. 10. 2022
Administrative Office for Doctoral Study, Faculty of Arts

EUTOPIA Citizen Science Clinics

15. 09. 2022
Administrative Office for Undergraduate Study Programme, Faculty of Arts

Reception for International Students at the Faculty of Arts and at the University of Ljubljana (two separate events)

22. 02. 2022
Faculty of Arts

Online sessions for prospective international students, 22 February 2022 at 1.15 pm (CET)