Študentska organizacija Filozofske fakultete (ŠOFF)

Primarna dejavnost UO ŠOFF (Upravni odbor Študentske organizacije Filozofske fakultete) je skrb za interesne dejavnosti študentk_ov na različnih področjih (izobraževanje, kultura, mednarodno sodelovanje ipd.).

V praksi to pomeni, da UO ŠOFF skrbi za večje, fakultetne dogodke in projekte (npr. Rdeča nit, Študentski dnevi, Filofest, Panathenaia – simpozij feminizma), medtem ko se na posameznih oddelkih obštudijske dejavnosti večinoma organizirajo v društvih ali preko tutorstva, UO ŠOFF pa te dogodke sofinancira.

UO ŠOFF predstavlja tudi nekakšno neformalno koordinacijo študentskih društev znotraj Filozofske fakultete.  Tako fakultetni kot oddelčni projekti, so nekaj, pri čemer lahko sodeluje vsak_a študentka_t Filozofske fakultete.  Upravni odbor se sestaja na sejah, ki se jih lahko udeleži vsak_a študentka_t.

Sestava UO ŠOFF:

  • 21 predstavnic_kov oddelkov
  • 2 poslanki_ca v Študentskem zboru ŠOU v Ljubljani
  • 1 predstavnica_k ŠSFF (Študentskega sveta Filozofske fakultete).

UO ŠOFF tako sestavlja 24 članic_ov. Za študentke_e posameznih oddelkov je pomembna informacija, da ima vsak oddelek  v UO ŠOFF eno_ega predstavnico_ka.

Mandat članic_ov UO ŠO FF traja dve leti.

Na predsedstvo UO ŠOFF se lahko obrnete na uo.soff@gmail.com. Dejavnosti UO ŠOFF pa so vidne v  na facebook strani: Študentska organizacija Filozofske fakultete UL

Predstavnice in predstavniki oddelkov:

ODDELEK

KANDIDAT

KONTAKT (mail)

Oddelek za anglistiko

Emina Neslanović

emina.neslanovic@gmail.com

Oddelek za arheologijo

Primož Kolenc

primozkolenc007@gmail.com

Oddelek za azijske študije

Katarina Gerl

katarina.gerl@gmail.com

Oddelek za bibliotekarstvo

 

 

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Živa Gornik

ziva6reen@gmail.com

 

Oddelek za filozofijo

Nejc Kralj

nejckral@gmail.com

Oddelek za geografijo

Tim Gregorčič

tim.gregorcic@gmail.com

Oddelek za germanistiko

Nives Hüll

nives.hull@gmail.com

Oddelek za klasično filologijo

Matic Kristan

matic.kristan@gmail.com

Oddelek za muzikologijo

Nik Keber

nkeber@gmail.com

Oddelek za pedagogiko

Jaka Klun

klun.jaka@gmail.com

Oddelek za prevajalstvo

Lea Mioč

lea.mioc@gmail.com

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Jaka Šoster

jaka.soster@gmail.com

Oddelek za splošno in primerjalno jezikoslovje

Petra Bolta

petra.bolta@gmail.com

Oddelek za psihologijo

Zoja Anžur

zoja.anzur@gmail.com

Oddelek za romanistiko

Nika Mrak

nika.mrak369@gmail.com 

Oddelek za slavistiko

Živa Korošec

zivakorosec1@gmail.com

Oddelek za slovenistiko

Anja Zidar

anja.zidar7@gmail.com

Oddelek za sociologijo

Lucija Pečlin

lucija.peclin@noexcuse.si

Oddelek za umetnostno zgodovino

Neža Lukančič

neza.lukancic@gmail.com

Oddelek za zgodovino

Miha Slatnar

miha.slatnar@gmail.com

 

 

 

Člana poslanca v Študentskem zboru ŠOU v Ljubljani:

Sarah Tkalec (sara.tkalec@gmail.com)  

Erik Sever (severerik96@gmail.com)

Članica predstavnica ŠSFF:

Mia Hočevar (hocevar.mia@gmail.com)

Predsedstvo Upravnega odbora Študentske organizacije Filozofske fakultete:

Predsednica Anja Zidar (anja.zidar7@gmail.com)

Podpredsednik Nejc Kralj (nejc.kral@gmail.com)

Tajnica Živa Korošec (zivakorosec1@gmail.com

Finančna komisija UO ŠOFF:

Predsednik Nejc Kralj (nejc.kral@gmail.com)

Podpredsednica Nives Hüll (nives.hull@gmail.com)

Član Matic Kristan (matic.kristan@gmail.com)

Članica Lucija Pečlin (lucija.peclin@noexcuse.si

Član Jaka Šoster jaka.soster@gmail.com

PR služba:

Sarah Tkalec sara.tkalec@gmail.com

Predstavnice_ki oddelkov:

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Anja Zidar (anja.zidar7@gmail.com)

Oddelek za arheologijo
Timotej Pavlin (trgarum@gmail.com)

Oddelek za azijske študije
Erazem Štancar (erazem.stancar@gmail.com)

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Matevž Mandl (matevzmandl6@gmail.com)

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Pika Kristan (pika.kristan@gmail.com)

Oddelek za filozofijo
Nejc Kralj (nejckral@gmail.com)

Oddelek za geografijo
/

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko
/

Oddelek za klasično filologijo
Domen Iljaš (domen.iljas@gmail.com)

Oddelek za muzikologijo
Monika Marušič (monikaa.marusic@gmail.com)

Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Zala Blazina (zala.blazina@gmail.com)

Oddelek za prevajalstvo
/

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Jaka Šoster (jaka.soster@gmail.com)

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje
Peter Černe (petercerne2@gmail.com)                      

Oddelek za psihologijo
Rebeka Kovačec (rebeka.kovacec@gmail.com)

Oddelek za romanske jezike in književnosti
/

Oddelek za slavistiko
Beti Uršič (ursic.beti@gmail.com)

Oddelek za slovenistiko
Blaž Šoba (blazko98@gmail.com)

Oddelek za sociologijo
/

Oddelek za umetnostno zgodovino
Neža Lukančič (neza.lukancic@gmail.com)

Oddelek za zgodovino
Sara Šifrar Krajnik (sarasifrarkrajnik@gmail.com)

 

Članici poslanki v Študentskem zboru ŠOU v Ljubljani

Sara Ugrin (saraugrin3@gmail.com)
Sarah Tkalec (sara.tkalec@gmail.com)

 

Član prestavnik Študentskega sveta

Timotej Klopčič (timotej.klopcic92@gmail.com)

 

 

Predsedstvo Upravnega odbora Študentske organizacije Filozofske fakultete

Predsednica Zala Blazina (zala.blazina@gmail.com)
Podpredsednica Sara Šifrar Krajnik (sarasifrarkrajnik@gmail.com)
Tajnica Pika Kristan (pika.kristan@gmail.com)

 

Finančna komisija Upravnega odbora Študentske organizacije Filozofske fakultete

Predsednik Erazem Štancar (erazem.stancar@gmail.com)
Podpredsednica Neža Lukančič (neza.lukancic@gmail.com)
Članica Beti Uršič (ursic.beti@gmail.com)
Član Jaka Šoster (jaka.soster@gmail.com)
Član Matevž Mandl (matevzmandl6@gmail.com)

 

PR služba

Pika Kristan (pika.kristan@gmail.com)
Sarah Tkalec (sara.tkalec@gmail.com)
Sara Šifrar Krajnik (sarasifrarkrajnik@gmail.com)