Antična mitologija in religija

Antična mitologija in religija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Marinčič Marko

Predmet ima dva sklopa:
1) predstavitev grške in rimske mitologije in religije ob primerjavi z drugimi kulturami antičnega Sredozemlja (Prednji Vzhod, Egipt):
- miti o bogovih in herojih;
- svetišča, obredi, svečeniki, ustanove, ikonografija;
- srečanje med poganstvom in krščanstvom (versko-kulturni konflikt, kulturna sinteza);
2) uvod v antične in novoveške teorije in interpretacijske pristope (antična filozofija od predsokratikov do neoplatonizma; novi vek od razsvetljenstva do v 20. stoletja: Fontenelle, Vico, Hume, Heyne, Herder, Schelling, Frazer in ritualisti, W. Otto, Proppova naratologija, psihoanalitični pristopi, LévISraussov strukturalizem, francoska historična antropologija).

SLO:
Prevodi: Homer: Odiseja (1964; 212 str.); Heziod: Teogonija, Dela in dnevi (1974; 195 str.); Evripid: Bakhantke (1960; 40 str.); Ovidij: Metamorfoze (slov. izbor 1977, 159 str.).
M. Marinčič, Grška književnost arhaične dobe. Zgodovinski, problemski in bibliografski uvod, Ljubljana: Filozofska fakulteta 2004 (str. 19-63; 68-70; 77-85; 112-18; 121-29; 163-66; 177-79; 198-99).

Literatura v angleščini, gl. spodaj
Obvezno branje enega od spodnjih del po izbiri (povprečno 220 strani):
M. Detienne, Iznajdba mitologije. Ljubljana: Studia Humanitatis, 2007
M. Eliade, Zgodovina religioznih verovanj in idej. Ljubljana, DZS, 1996 (poglavja o grško-rimski antiki)
E. M. Meletinski, Poetika mita, Ljubljana: Literatura, 2006
W. F. Otto, Bogovi Grčije, Hieron, Ljubljana: Nova revija, 1998
V. J. Propp, Morfologija pravljice, Ljubljana: Studia humanitatis, 2005
J.-P. Vernant, P. Vidal-Naquet, Mit in tragedija v stari Grčiji, Ljubljana: ŠOU, 1994
P. Veyne: So Grki verjeli v svoje mite? Esej o konstitutivni imaginaciji, Ljubljana: Založba /*cf, 1998
P. Vidal-Naquet, Črni lovec, Ljubljana: ŠKUC/Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1985

EN.:
Barry B. Powell, A short Introduction to Classical Myth, Upper Saddle River, NJ, 2002.
R. G. A. Buxton, The complete world of Greek mythology, London: Thames & Hudson, 2004, 240 str.
Scheid, J. An Introduction to Roman Religion. Bloomington: Indiana University Press, 2003.
M. Detienne, The Creation of Mythology, trans. Margaret Cook, Chicago, 1986.
Readings in translation: Homer, Odyssey; Hesiod; Euripides: Bacchae, Ovid, Metamorphoses