Antična retorika

Antična retorika

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hriberšek Matej

Vsebina

- primerjalna retorika; retorika v antiki in srednjem veku, njen zgodovinski razvoj in sistematika; pedagoški diskurz