Antropologija in politike v Afriki

Antropologija in politike v Afriki

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lunaček Brumen Ana Sarah

Predmet obravnava antropološke pristope in etnografije pri obravnavi politične zgodovine ter makro in mikro politik v Afriki in v povezavi z Afriko. Obravnava sklope, ki so povezani s politiko na mednarodni, državni in lokalni ravni ter v vsakdanjem življenju. Obenem opozarja na politično v kontekstih in praksah antropologije. Vsako leto pri predavanjih obravnavamo več spodaj naštetih tematskih sklopov ali se osredotočimo na enega v povezavi z vajami.

Tematski sklopi se nanašajo na: politično zgodovino Afrike na posameznih primerih in z izhodišči za antropološko preučevanje; razlike med in posledice portugalske, francoske in britanske kolonizacije, primeri antropoloških vpogledov; ideologije, ki so spremljale osamosvajanje in neodvisnost afriških držav; afriški socializem; diktature in gverila; različne oblike neokolonializma, specifike globalizacije v Afriki; pomen spremenjenih razmerij v svetu in novih mednarodnih akterjev; interesi in dejavnosti Kitajske v Afriki; antropologija v kontekstih kolonializma in postkolonializma. Izhodišča za antropološko proučevanje neuvrščenosti; odnos med nekdanjo SFRJ in afriškimi državami: pomen neuvrščenosti nekdanje Jugoslavije za status pisanja o Afriki. Problematizacija dihotomije moči in razumevanje strategij preživetja in razlik na lokalni ravni ter njihove vpetosti v globalne ekonomske in politične procese; načini, možnosti, pristopi in problemi raziskovanja in pisanja o različnih vidikih političnega znotraj antropologije Afrike. Etnografija državnih meja in migracij znotraj in izven Afrike. Lokalni in mednarodni akterji v konfliktih, najemniške vojske in gospodarji vojne. Etnografije konfliktnih situacij in teorije konfliktov. Aplikacija antropologije in etnografije v razvojnih raziskavah, projektih in dejavnostih; kritika konceptov razvoja; vprašanja humanitarne pomoči; vloga nevladnih organizacij. Problemi korupcije in privatizacije. Program strukturne prilagoditve in etnografije javnega sektorja. Antropološka obravnava zemljiških reform in decentralizacije. Preoblikovanje in vpliv nekaterih tradicionalnih praks v sodobnih političnih procesih. Nova družbena gibanja v Afriki. Politično v umetnosti. Feministična gibanja v Afriki.

1. Fabian, Johannes, 2000, Out of Our Minds. Reason and Madness in Exploration of Central Africa. Berkeley and Los Angelos: University of California. Str. 23-52
2. Ferguson, James, 2006, Global Shadows. Africa in the Neoliberal World Order. Durham in London: Duke University Press. Str. 25-113
3. Olivier de Sardin, Jean Pierre, 2005, Anthropology and Development. Understanding Contemporary social Change. London: Zed Books. Str. 23-42
4. Blundo, Giorgio, 2006, An Ordered Corruption? The Social World of Public Procurement. V: Blundo, Giorgio in Jean-Pierre Olivier de Sardin (ur.) Everyday Corruption and the State. Citizens and Public Officials in Africa. London, New York: Zed Books. Str. 225-263
5. Comaroff in Comaroff, 2000, Millennial Capitalism: First Thoughts on a Second Coming. Public Culture 12 (2): 291-243.
6. Geschiere, Peter, 1997, The Modernity of Witchcraft. Politics and the Occult in Postcolonial Africa. Charlottesville: University of Virginia press. Str. 1-26, 69-97
7. Elyachar, Julia, 2003, “Mappings of Power: The State, NGOs, and International Organizations in the Informal Economy of Cairo”, Comparative Studies in Society and History, 45 (3): 571-605.
8. Schlee, Günther, 2008, How Enemies are Made. Towards a Theory of Ethnic and Religious Conflicts. Oxford, New York: Berghahn. Str. 55-75, 107-149
9. Baaz, Maria Eriksson, 2015, Successive Flops and Occasional Feasts: Development Contributions and Thorny Social Navigation among Congolese Return Migrants. V: Akesson, Lisa in Maria Eriksson Baaz, Africa's Return Migrants: The New Developers? London: Zed BooKs in Nordiska Afrikainstitiuet. Str. 23-44.
10. Honwana, Alcinda, 2010, 'Enough is Enough' Youth Protests and Politicla Change in Africa. V: Tall, Kadya, Marie-Emmanuelle Pommerolle, Michael Cahen (ur.), Collective Mobilisations in Africa/ Mobilisationes Collectives en Afrique. Enough is Enough!/ Ça sufit!. Leiden, Boston: Brill. Str. 45-67