Aplikativna urbana geografiija

Aplikativna urbana geografiija

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:15

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Rebernik Dejan

Vsebina

• Pomen urbanističnega planiranja za razvoj mest.
• Razvoj mest in zgodovina urbanizma. Novi pristopi in smeri v urbanističnem planiranju.
• Mesta in sonaravni razvoj.
• Kompaktno mesto.
• Policentrizem in policentrični urbani sistemi.
• Trajnostna urbana mobilnost.

Degradirana urbana območja. Revitalizacija in sanacija degradiranih urbanih območij.
• Urbane študije –interdisciplinaren pristop proučevanja mesta in mestnega prostora.