Češka in slovaška književnost

Češka in slovaška književnost

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sevšek Šramel Špela

1. Začetki češke in slovaške književnosti in reševanje vprašanja češkega in slovaškega knjižnega jezika;
2. Ideja slovanske vzajemnosti in začetki znanstvene slovanske literarne zgodovine – J. Kollár, P. J. Šafárik, Ľ. Štúr in šturovci in začetki kulturnih odnosov s Slovenci;
3. Značilnosti češkega in slovaškega realizma in prvi prevodi čeških in slovaških del v slovenščino;
4. Češka in slovaška književnost na prelomu stoletij in njuna recepcija pri Slovencih;
5. Češka in slovaška književnost med obema vojnama ter Pax romana;
6. Češka in slovaška književnost v letih 1939–1948;
7. Industrializirana književnost, socrealizem, nazadovanje slovaške književnosti v petdesetih letih;
8. Šestdeseta leta in filmski novi val;
9. Češka in Slovaška književnost od sedemdesetih let do konca 20. stoletja.

- Elena Mannová: Slovaška zgodovina. Ljubljana 2005. COBISS.SI-ID 217264640
- Sto let slovaške književnosti. Ljubljana/ Bratislava 2000. COBISS.SI-ID 13392226
- Jan Lehar a kol.: Česká literatura, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1999. COBISS.SI-ID 27409762

Študenti bodo prebrali vsaj šest knjig iz češke in slovaške književnosti, ki so prevedena v slovenščino.