Didaktika japonščine 2 - pedagoška praksa

Didaktika japonščine 2 - pedagoška praksa

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Moritoki Škof Nagisa

Pod vodstvom mentorja študenti skupinsko načrtujejo, izvedejo (najprej poskusno med kolegi, nato pa za zunanje slušatelje) 30-urni tečaj japonščine za začetnike v organizaciji katedre za japonologijo FFUL ter analizirajo izvedeni tečaj.

a) Predstavitveno gradivo ustanove, kjer se pouk izvaja;
b) Kokusai kôryu kikin. Kokusai kôryu kikin Nihongo kyôjuhô series 1-14. Tokyo: Hituzi syobô. ????????????? ????????—?(?14?)??????
?1? ????????/?—?????
?2? ???????CD-ROM??
?3? ??·??????
?4? ??????—?????????????????
?5? ?????????CD??
?6? ????????
?7? ????????
?8? ????????
?9? ??????
?10? ?·??????
?11? ????·????????
?12? ???????
?13? ????????
?14? ????