Didaktika japonščine 2 - pedagoška praksa

Didaktika japonščine 2 - pedagoška praksa

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Moritoki Škof Nagisa

Vsebina

Pod vodstvom mentorja študenti skupinsko načrtujejo, izvedejo (najprej poskusno med kolegi, nato pa za zunanje slušatelje) 30-urni tečaj japonščine za začetnike v organizaciji katedre za japonologijo FFUL ter analizirajo izvedeni tečaj.