Diplomski seminar iz književnosti

Diplomski seminar iz književnosti

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sevšek Šramel Špela

V izbirnem diplomskem seminarju nosilci seminarja, tj. univerzitetni učitelj z nazivom najmanj docent, na začetku študijskega leta okvirno predstavi teme svojega diplomskega seminarja. Tema diplomskega seminarja je pozneje s študenti oz. študentkami, ki temo izberejo, natančneje prediskutirana. Predstavljen je tudi osnovni metodološki aparat za pripravo seminarskega dela ali diplomskega dela. Večina kontaktnih ur je namenjena predstavitvi seminarskih del študentov/ študentk in diskusiji po predstavitvi v seminarju.

Literatura bo navedena glede na vsebino posameznega izbirnega diplomskega seminarja in predstavljena vsako leto na začetku ob okvirni predstavitvi tem diplomskih seminarjev v okviru največ 5 enot literature.