Družbena razmerja v Sloveniji

Družbena razmerja v Sloveniji

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Kvartič Ambrož, izr. prof. dr. Habinc Mateja

Vsebina

Življenjski rituali kot temelj za oblikovanje družinsko-sorodstvenih razmerij. Profesionalne, starostne, verske, generacijske in namenske skupnosti. Društvena razmerja. Različne oblike združevanja. Vrednote in norme ter oblikovanje družbenih razmerij. Raziskave karakterologije prebivalcev Slovenije in njihovo mesto v zgodovini vede.

Na vajah si študentje izberejo raziskovanje konkretnih družbenih skupin ali dejavnikov, ki so vplivali na oblikovanje družbenih razmerij v zgodovini ali sodobnosti. S konkretnimi raziskavami izbranih primerov spoznavajo načine raziskovanja, postavljanja predmetnih izhodišč in predstavitve rezultatov.