Etnologija Azije

Etnologija Azije

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kravanja Boštjan

Geografska opredelitev Azije in problem meja med Azijo in Evropo. Arheološko-zgodovinski in jezikovno-etnični pregled Azije. Etnogeneza azijskih ljudstev; prve kulture, kraljestva in imperiji. Delitve Azije (klimatska, jezikovna, gospodarska, religijska itd.). Tradicionalni načini življenja v azijskih regijah (JZ, V, J in JV Azija); gospodarstvo, bivališča, mesta, družbena organizacija, religija itd.). Zahodne reprezentacije Azije; družbeno-politična konstrukcija Orienta. Evropski kolonializem v Aziji. Dekolonizacija, nacionalizem, postkolonialne družbene spremembe (izbrani primeri). Etnografski primeri; sodobne antropološke teme na azijskih terenih (medkulturni konflikti, verske in zdravilske prakse, profesionalne skupine, birokracija, turizem, orientalizem danes, postkolonialna teorija itd.). Pri terenskem delu in ekskurzijah se študentje in študentke seznanijo s primeri klasičnih orientalizmov v Sloveniji.

1. Goody, Jack, 2013, Vzhod na zahodu, Ljubljana, Studia humanitatis. COBISS.SI-ID – 269130496
2. Breckenridge, Carol A., Peter ven der Veer (eds.), 1993, Orientalism and the Postcolonial Predicament: Perspectives on South Asia. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. COBISS.SI-ID - 55183458
3. Barth, Fredrik, 'Pathan Identity and its Maintenance.' V: Fredrik Barth, ur., 1969, Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference, Boston: Little, Brown and Company, str. 117-134. COBISS.SI-ID - 35550306
4. Leach, Edmund, 1993, Political Systems of Highland Burma: A Study of Katchin Social Structure. London: Atlantic Highlands: The Athlone Press. COBISS.SI-ID - 8558690
5. Geertz, Clifford, 2000, 'Deep Play: Notes on Balinese Cockfights.' V: Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures: Selected Essays, New York: Basic Books, str. 412-453. COBISS.SI-ID - 512278400
6. Indija, 2008, Indija: Dežela protislovnih strasti. Časopis za kritiko znanosti 36(234). COBISS.SI-ID – 672783
7. King, Victor T., William D. Wilder (eds.), 2003, The Modern Anthropology of South-East Asia. London, New York: Routledge. COBISS.SI-ID – 46560098
8. Said, Edward W., 1996, Orientalizem: Zahodnjaški pogledi na Orient. Ljubljana: ISH Fakulteta za podiplomski humanistični študij. COBISS.SI-ID - 66070272
9. Saje, Mitja, 2015, Zgodovina Kitajske, Ljubljana: Slovenska matica. COBISS.SI-ID – 282702592
10. Šmitek, Zmago, 2016, Mandale: Tajni vrtovi razsvetljenja. Ljubljana, Beletrina. COBISS.SI-ID - 285741568
11. Obeyesekere, Gananath, 2023, Meduzini Lasje: Esej o osebnih simbolih in verskih doživetjih. Ljubljana: Založba /cf*. COBISS.SI-ID - 138054915