Fenomenologija in filozofija religije

Fenomenologija in filozofija religije

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ciglenečki Jan, prof. dr. Lozar Mrevlje Janko

Eksplikacija ključnih razlik med fenomenologijo Husserla in Heideggra vodi v razklenitev ontoteološke identitete. Fenomenološka ontologija na podlagi mišljenja ontološke diference, zgodovinskih epoh biti in nevarnosti ter rešilnosti nihilizma služi kot izhodišče drugačnega razumevanja zgodovine biti skozi trojno paradigmo prafenomenov igre, daru in dela, ki se – zgodovinsko in strukturno – pokriva z metafizičnimi izpostavami prvotnosti sveta, boga in človeka. Kritika ontične zasnovanosti resnice v filozofiji religije od Platona prek Descartesa do Husserla odstira nove možnosti resnice religioznosti kot ene od prvobitnih prvin človeškosti človeka. Z razgrnitvijo meontične resnice breztemeljnih razpoloženj se določijo osnovne konture religiozne drže filozofskega človeka v razliki od osnovnih kontur religiozne drže religijskega človeka, to razlikovanje skozi nove pozitivne določitve pa pušča za seboj stari bojeviti antagonizem teizma in ateizma.

Izbrana poglavja iz:
Richard Capobianco, Engaging Heidegger, Toronto 2011. COBISS.SI-ID - 61530722
Thomas Sheehan, Making Sense of Heidegger, London 2015. COBISS.SI-ID - 40465453
M. Charlesworth, Filozofija in religija: od Platona do postmodernizma , Ljubljana 2011. COBISS.SI-ID - 259665664
T. Hribar, Filozofija religije: poglavja o onto-teo-logiji, Ljubljana 2000. COBISS.SI-ID - 110487552
T. Hribar, Nesmrtnost in neumrljivost, I, II, III, Ljubljana 2016-2018. COBISS.SI-ID – 288024832, COBISS.SI-ID – 291571968, COBISS.SI-ID - 298256128
E. Fink, Play as Symbol of the World, Bloomington 2016 / Spiel als Weltsymbol, Freiburg 2010. https://web-p-ebscohost-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/ehost/ebookviewer/eboo… (https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/3710000000731071)
J.-L. Marion: God without Being: hors-texte, Chicago 1995. COBISS.SI-ID - 3677274
F. Nietzsche, Antikrist, Ljubljana 1989. COBISS.SI-ID - 13582592
M. Heidegger: Fenomenologija religioznog života, Zagreb 2004. COBISS.SI-ID - 3189594
J. M. Lozar, Vedrenje vedrine, Ljubljana 2011. COBISS.SI-ID - 258471168
J. M. Lozar, Nietzsche in Heidegger: ubranosti naproti, Ljubljana 2016. COBISS.SI-ID - 287210496
J. M. Lozar, Uvod v fenomenologijo: veliki prelom, Ljubljana 2018. COBISS.SI-ID - 296231680