Filozofija in zgodovina znanosti

Filozofija in zgodovina znanosti

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vörös Sebastjan

Vsebina

Pri predmetu gre za zgodovinsko utemeljeni pretres določenih temeljnih vprašanj s področja filozofije znanosti. Filozofija znanosti je filozofska disciplina, ki se ukvarja z metodološkimi, epistemološkimi in metafizičnimi temelji znanosti ter vplivi, ki jih ima znanost na druge discipline in širšo družbo. Zgodovina znanosti se ukvarja z zgodovinskim razvojem znanosti in znanstvenega znanja.

Predmet seznanja študentke in študente s/z:
- najpomembnejšimi avtorji in miselnimi tokovi v filozofiji znanosti znotraj analitične tradicije (Dunajski krog in logični pozitivizem, Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre Lakatos, Paul Feyerabend);
- najpomembnejšimi avtorji in miselnimi tokovi v filozofiji znanosti znotraj kontinentalne tradicije (Edmund Husserl in fenomenologija, Ernst Cassirer in novokantovstvo, Lebensphilosophie in kritika znanosti, sociološke in postmodernistične kritike znanosti);
- temeljnimi filozofskimi vprašanji na področju filozofije znanosti: status in narava znanosti, (ne)obstoj enotne znanstvene metode, znanstvena razlaga, naravni zakoni, vloga zgodovinskih, družbenih in vrednostnih dejavnikov v znanosti, problem znanstvenega realizma/antirealizma/relativizma;
- t. i. »znanstvenimi vojnami« na prehodu iz 20. v 21. stoletje (realisti zoper postmodernisti) in njihovim vplivom na pojmovanje znanosti;
- zgodovinskim razvojem znanosti;
- študijami primerov glavnih prevratov na izbranih znanstvenih področjih, zlasti s področij kemije, biologije, psihologije, psihiatrije in nevroznanosti.