Geografija Latinske Amerike

Geografija Latinske Amerike

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cigale Dejan

• problemi poimenovanja in opredelitve Latinske Amerike,
• osnovne naravnogeografske (geološke, reliefne, podnebne, vegetacijske, hidrogeografske) značilnosti, vzroki in posledice naravnih nesreč,
• zgodovina in učinki evropskega kolonializma,
• zgodovina priseljevanja in osamosvajanja izpod kolonialne nadoblasti,
• demografske značilnosti, migracije, etnična in jezikovna pestrost,
• pospešena urbanizacija, odnos mesto-podeželje, morfologija, struktura ter okoljski in socialni (revščina, barakarska naselja, kriminal, socialna segregacija) problemi mest,
• naravni viri in pomen lastniške strukture za gospodarjenje z njimi, raba surovin, kmetijska in industrijska proizvodnja, storitvene dejavnosti, neformalna ekonomija,
• okoljska problematika v Latinski Ameriki
• vpliv tujega kapitala na aktualni gospodarski razvoj, vzroki in posledice gospodarskih kriz v zadnjih desetletjih, socialne razlike,
• geopolitične razmere in njihov vpliv na razvoj Latinske Amerike,
• sodelovanje med državami Latinske Amerike,
• novejše razvojne težnje in procesi,
• geografske posebnosti izbranih držav.

- Blouet, B. W., 2002. Latin America and the Caribbean. A systematic and regional survey. New York: John Wiley & Sons.
- Borsdorf, A., Stadel, C., 2015. The Andes. A geographical portrait. Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer.
- Clawson, D. L., Tillman, B. F., 2018. Latin America and the Caribbean, sixth edition. New York, Oxford: Oxford University Press.
- Jackiewicz, E. L., Bosco, F. J. (ur.), 2016. Placing Latin America. Contemporary themes in geography. Third Edition. Lanham, Boulder, New York, London: Rowman & Littlefield.
- Kent, R. B., 2006. Latin America: regions and people. New York, London, Guilford Press, 422 str.
- Munck, R., 2003. Contemporary Latin America. Houndmills, Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan.
- Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici/ Other current literature available in the e-classroom.