Interpretacija antične mitologije

Interpretacija antične mitologije

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Weiss Sonja

Vsebina

Izbrana mitološka tema je predstavljena pod naslednjimi vidiki:
1) sestavljanje zbirke antičnih virov
2) obravnava izbranega mita pod naslednjimi vidiki:
a) mit in ritual
b) mit v literaturi in gledališču (zlasti epska poezija in dramatika)
c) mit in filozofija (filozofske interpretacije mita od predsokratikov do neoplatonizma)
c) mit v likovni umetnosti
3) predstavitev sodobnih teorij in interpretacijskih pristopov (od razsvetljenstva do v 20. stoletja: Fontenelle, Vico, Hume, Heyne, Herder, Schelling, Frazer in ritualisti, W. Otto, Proppova naratologija, psihoanalitični pristopi, Lévi-Straussov strukturalizem, francoska historična antropologija).