Interpretacija literarnih besedil: slovaška proza 20. stoletja

Interpretacija literarnih besedil: slovaška proza 20. stoletja

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sevšek Šramel Špela

Predavanja orišejo nekatere ključne točke slovaške književnosti skozi 20. stoletje v povezavi s prelomnimi družbenimi in zgodovinskimi premiki (prelom stoletja, obdobje med obema vojnama, 1945–1948, obdobje 60. let, po letu 1989). Izpostavljene bodo izstopajoče avtorske poetike posameznih desetletij v primerjavi s sorodnimi in bližnjimi literaturami (češka) in svetovno književnostjo, ki so jo posredovali sodobniki.
Del predavanj bo namenjen tudi literarni kritiki in publicistiki, s posebnim poudarkom v letih preloma (po letu 1918, po letu 1948, po letu 1956, 1969, po letu 1989).

- Izbor avtorskih monografij prozaistov in pesnikov (D. Tatarka, J. Johanides, P. Vilikovský, S. Rakús, R. Sloboda).
- Mikula, Valer (ur.): Slovník slovenských spisovatelov. Bratislava 2005 (posamezna gesla). COBISS.SI-ID 227007232
- Hučková, Dana: Kontexty Slovenskej moderny. Bratislava : Kalligram - Ústav slovenskej literatúry SAV, 2014. COBISS.SI-ID 520384356
- Passia, R., Taranenková: Hľadanie súčasnosti. Bratislava: Literárne informáčne centrum 2014. COBIS. SI-ID 521131108