Italijanščina v rabi 1

Italijanščina v rabi 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Brecelj Kaja Katarina

Vsebina

Ital. jezikovne zvrsti (diatopična, diastratična, diafazična, diamesična, diakronična) in njihove značilnosti. Različice Italijanskega jezika: standara, »neostandard«, popolare, regionale, gergale, settoriale, giovanile, formale, informale, parlato, scritto, specialistico. Lastnosti ital. govorjenega jezika. Pridobivanje govorjenega korpusa, uporaba transkripcije spontanega govora za analizo želenih problematik.