Italijanščina v rabi 2

Italijanščina v rabi 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Brecelj Kaja Katarina

Vsebina

Predstavitev in analiza jezika v rabi v italijanskih medijih: televizija, Internet (e-pošta, blog, forum, chat, Twitter, Facebook ), sms. Jezik oglasov.