Izbirni diplomski seminar - iz jezikoslovja

Izbirni diplomski seminar - iz jezikoslovja

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

Nosilec predmeta na začetku študijskega leta predstavi izhodiščne diplomske teme, osvetli možne metodološke pristope, določi termine in obvezno literaturo za vse udeležence. Študentje/študentke izberejo posamezne teme in jih pripravijo v obliki prezentacij in na koncu diplomskih nalog.
Izbirni diplomski seminar – iz jezikoslovja:
Diplomske teme se lahko povezujejo s snovjo, ki je bila obravnavana v prejšnjih letnikih, pri čemer je poudarek na kontrastivnih poljsko-slovenskih temah, prevajanju, stilistiki, frazeologiji, lahko pa obravnavajo tudi novejše pristope v jezikoslovju (sociolingvistika, pragmatika, kognitivizem itd.).

Ob temeljni literaturi, predpisani za predavanja, bo na začetku vsakega leta skupaj s temami navedena obvezna in dodatna literatura, vezana na izbiro tem seminarskih nalog.