Izbirni seminar: Literarna retorika in tematologija

Izbirni seminar: Literarna retorika in tematologija

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Smolej Tone

Po teoretičnem uvodu v literarno retoriko bodo študenti v izbranih besedilih analizirali strukturo in funkcijo podobja. Posebna pozornost pa bo namenjena tudi analizi podobja v prevodih.
Pri tematologiji bodo v ospredju zanimanja literarne teme (biblijske, mitološke, zgodovinske) in njihove različice (invariante) v književnosti.

Tone Smolej in Matej Hriberšek, Retoricne figure. Ljubljana 2006. 94 str. COBISS.SI-ID - 225212160
Brunel Pierre. Companion to literary myths, heroes and archetypes. 1992 COBISS.SI-ID – 3426
Tematologija. Izbrana poglavja. Ur. Tone Smolej. Ljubljana: Študentska založba, 2010. COBISS.SI-ID - 247580416