Izbrana poglavja iz muzeologije

Izbrana poglavja iz muzeologije

Ure predavanj: 40

Ure seminarjev: 20

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mahnič Katja

Izbrana poglavja študentu nudijo poglobitev poznavanja področja (nepremične) kulturne dediščine. Posebna pozornost je namenjena naslednjim problematikam:
- interpretacija dediščine;
- dediščina in identiteta;
- dostopnost dediščine.
Izbrana poglavja študenta seznanjajo z najnovejšimi raziskovalnimi problemi, metodami in strokovno literaturo.
Tema Izbranih poglavij se vsako leto spremeni in je objavljena na začetku študijskega leta.

Temeljna literatura je odvisna od vsakoletne teme Izbranih poglavij in je objavljena ob začetku študijskega leta.
Required readings depend on the theme of the course in the relevant academic year. The list is announced together with the theme at the beginning of the academic year.
Izhodiščni priročniki / Reference Books for Basic Orientation
- Laurajane Smith: The Uses of Heritage, Routledge 2006.
- David Lowenthal: The Past is a Foreign Country, Cambridge 1985.
- Kevin Walsh: The Representation of the Past: Museums and Heritage in the Post-Modern World, Routledge 1997.
- Eilean Hoope-Greenhill: Museums and the Shaping of Knowledge, Routledge 2001.