Izbrana poglavja iz umetnosti starega veka

Izbrana poglavja iz umetnosti starega veka

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kokole Stanko