Japonska tradicija in moderna

Japonska tradicija in moderna

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Visočnik Gerželj Nataša

Japonska modernost.
Tradicija in modernizacija Japonske.
Iskanje identitete in izumljanje tradicije.
Vesternizacija in japonizacija.

- Farkas, Mária Ildikó. 2016. »Reconstructing Tradition. The Debate on “Invented Tradition” in the Japanese Modernization.« Acta Asiatica Varsoviensia 29: 31-46.
- Thompson, Christopher S. in John W. Traphagan. 2006. Wearing Cultural Styles in Japan. Concepts of Tradition and Modernity in Practice. Albany: State University of New York Press.
- Shively, Donald H., ur. 2015. Tradition and Modernization in Japanese Culture. Princenton: Princenton University Press.
- Vlastos, Stephen, ur. 1998. Mirror of Modernity: Invented Traditions of Modern Japan. Berkley, Los Angeles in London: University of California Press.