Južnoslovanske družbe in kulture 3: Hrvaška

Južnoslovanske družbe in kulture 3: Hrvaška

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Balažic Bulc Tatjana, lekt. Pešorda Sanja

Vsebina

Hrvaška kultura in družba: stereotipi in predsodki; življenje mladih; odnos med domovino in tujino; pregled nekaterih pojavov v umetnosti; pregled tipičnih sporazumevalnih vzorcev.