Komunikacija v informacijski dejavnosti

Komunikacija v informacijski dejavnosti

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Novak Zabukovec Vlasta

Vsebina

Osnove komunikacije. Glavne teorije v komunikaciji. Aksialni in retikularni informacijski proces. Psihološko komunikacijske značilnosti učinkovitega bibliotekarja in informacijskega strokovnjaka. Verbalna in neverbalna komunikacija. Otvoritev pogovora (razvojne stopnje informacijske potrebe, vrste informacijskih zahtev, filtri v referenčnem pogovoru). Zaključek pogovora. Značilnosti referenčnega pogovora. Formalna in funkcionalna kategorizacija verbalnih vprašanj. Uporabnik v referenčnem procesu. Tradicionalne in alternativne študije uporabnikov. Znanstvenik-raziskovalec kot najbolj zahtevni uporabnik: raziskovalni proces in informacijske potrebe znanstvenikov, nastajanje znanstvenega in strokovnega dela ter uporaba informacij. Izbrana poglavja iz psihologije osebnosti in psihologij komunikacije: dejavniki medosebnega in osebnostnega ocenjevanja, dejavniki dosežkov in uspešnosti, hierarhija motivov po Maslowu, opredelitev in vrste socialnih spretnosti, emocionalna inteligentnost, samopodoba. Digitalna komunikacija.