Konservatorstvo

Konservatorstvo

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mahnič Katja

Vsebina

Namen predavanj je, da seznani študenta z zgodovino konservatorske dejavnosti, osnovnimi principi, nalogami in metodami dela v spomeniškem varstvu – konservatorstvu ter ga usposobi za prevzem začetnih nalog, ki jih ima umetnostni zgodovinar na področju konservatorstva. Predavanja so razdeljena na naslednja temeljna poglavja:
- zgodovina spomeniškega varstva
- temeljne vsebine spomeniškega varstva
- pravno varstvo kulturne dediščine
- vzdrževanje kulturne dediščine - teorija in metodika spomeniškega varstva;
- dokumentacija ter spomeniškovarstvena služba v praksi;
- znanstvenoraziskovalno delo v spomeniškovarstveni službi in popularizacija.