Lektorat drugega slovanskega jezika - ruski jezik

Lektorat drugega slovanskega jezika - ruski jezik

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Klemenčič Andreja, lekt. Spanring Poredoš Marina

1. Ruska pisava in osnove pravopisa
2. Učenje pravilne izgovorjave (glasovi, naglas, intonacija)
3. Vaje iz morfosintakse in besedotvorja:
- sklanjanje samostalnika, pridevnika, svojilnih, osebnih in kazalnih zaimkov 4., 5 sklon)
- osnovna sintaktična raba v naštetih sklonih
- glavni števniki, vrstilni števniki
- glagoli 1. in 2. spregatve, tvorjenje in raba sedanjika, preteklika, povratni glagoli, glagoli premikanja
- tvorjenje imen po očetu
4. Osnovno besedišče v okviru naslednjih tem:
- poimenovanje oseb in predmetov,
- predstavljanje, seznanjanje, pozdravljanje,
- družina in dom,
- študij in prosti čas,
- opis osebe (značaj, zunanjost, obleka)
5. Najosnovnejši govorni vzorci

Učbeniki:
Marina Spanring Poredoš, 2019 (3. razširjena in dopolnjena izdaja): Я и ты ... … mi in vi (učebnik dlja načinajuščih): čast´ 1. Ljubljana: Znanstvena založba FF Univerze v Lj. COBISS.SI-ID 301683200
С. А. Хавронина, А. И. Широченская: Русский язык в упражнениях. «Русский язык» Москва, 2012, стр. 7 – 97. COBISS.SI-ID 31908445

Slovnica:
J. Sever, A. Derganc: Ruska slovnica po naše. Ljubljana: CZ 2006. COBISS.SI-ID 252917504

Slovarji:
Makarova Tominec, Irina idr. 2019. Rusko-slovenski kolokacijski slovar za začetnike / Russko-slovenskij slovarʹ sočetaemosti dlja načinajuščih. https://www.termania.net/slovarji/243/Rusko_slovenski_slovar_za_zacetni…
Русский частотный словарь Шарова https://www.slovorod.ru/freq-sharov/index.html?ysclid=lmivahgn9z1165372…
O. S. Plotnikova, J. Sever: Rusko-slovenski in slovensko-ruski slovar. Ljubljana: CZ 1990 COBISS.SI-ID 20594176