Magistrsko delo iz jezikoslovja z zagovorom E

Magistrsko delo iz jezikoslovja z zagovorom E

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 24

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Markič Jasmina

Izdelava in zagovor magistrskega dela:
Izbira teme in priprava dispozicije (opredelitev pro-blema in raziskovalnih ciljev), izbor relevantne lite-rature, zbiranje gradiva, zasnova in izvedba raziska-ve, oblikovanje besedila, javna predstavitev razisko-valnih rezultatov in ustni zagovor magistrskega dela

ECO, U. (1993), Cómo se hace una tesis. Barcelona:Gedisa
HLADNIK, Miran: Praktični spisovnik. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
VÁZQUEZ, Graciela (coord.)(2001), El discurso académico oral. Madrid: Edinumen
VÁZQUEZ, Graciela (coord.), (2001), Guía didáctica del discurso académico escrito. Madrid: Edinumen
TOLCHINSKI LANDSMAN, L. y RUBIO HURTADO, M. J. y ESCOFET ROIG, A. (2003), Tesis, Tesinas y Otras Tesituras: de la Pregunta de Investigación a la Defensa de la Tesis. Universidad de Barcelona.
Ustrezna bibliografija glede na temo magistrskega dela.
Strokovna literatura se sproti dopolnjuje z novejšimi izdajami.