Magistrsko delo iz jezikoslovja z zagovorom E

Magistrsko delo iz jezikoslovja z zagovorom E

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:24

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Markič Jasmina

Vsebina

Izdelava in zagovor magistrskega dela:
Izbira teme in priprava dispozicije (opredelitev pro-blema in raziskovalnih ciljev), izbor relevantne lite-rature, zbiranje gradiva, zasnova in izvedba raziska-ve, oblikovanje besedila, javna predstavitev razisko-valnih rezultatov in ustni zagovor magistrskega dela