Napredne metode za geografe

Napredne metode za geografe

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Bobovnik Nejc, doc. dr. Rogelj Boštjan, prof. dr. Krevs Marko

• nadgradnja večvariatnih statističnih metod v geografiji: analiza glavnih komponent in faktorska analiza, diskriminantna analiza, njihova poizvedovalna in napovedovalna uporaba,
• namen in značilnosti strojnega učenja/ podatkovnega rudarjenja v geografiji, razmerja med statistiko in strojnim učenjem, pregled algoritmov v strojnem učenju in orodij za njihovo izvedbo,
• temelji metode odločitvenih dreves: regresijska in razvrščevalna drevesa, izbrane metode cepitve, binarna in večsmerna cepitev vozlišč, nadomeščanje napovedovalnih spremenljivk, mere točnosti napovedi, različni pristopi k vrednotenju napovedi modela, možni pristopi k izboljševanju rezultatov metode odločitvenih dreves,
• uporaba python skriptov v izvajanju geoinformacijskih nalog: spletni viri python skriptov, vodeno (skupinsko) in samostojno sezanjanje in usposabljanje za uporabo skriptov za izvedbo geoinformacijskih nalog,
• pisna projektna naloga (s samostojno izvedenimi primeri uporabe večvariatnih statističnih metod, odločitvenih dreves ter lastnega python skripta), dokumentacija in zbirka podatkov raziskave, predstavitev v seminarju.

• Fotheringham, A. S., Brunsdon, C., Charlton, M., 2002. Quantitative geography. Perspectives on spatial data analysis. London itd., Sage Publications, 270 str. (izbrana poglavja) COBISS.SI-ID – 19162722
• Johnston, R. J., 1991. Multivariate statistical analysis in geography. London, New York, Longman, 280 str. (izbrana poglavja) https://archive.org/details/multivarstaanalgeojohns0035/page/n7/mode/2up
• Limb, M., 2001. Qualitative methodologies for geographers. London, Arnold, 303 str. (izbrana poglavja) COBISS.SI-ID – 16872034
• Robinson, G., 1998. Methods and Techniques in Human Geography. Chichester, John Wiley & Sons, 556 str. (izbrana poglavja) COBISS.SI-ID – 5014370
• Witten, I. H., Frank, E., Hall, M. A. 2011. Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, Third Edition, 664 str. (izbrana poglavja) https://search-ebscohost-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/login.aspx?direct=tru…
• Zandbergen, P. A., 2020. Python Scripting for ArcGIS. ESRI Press, 398 str. Izbrana literatura za posamezne obravnavane teme. COBISS.SI-ID – 47324675
• Izbrana dela iz sodobne literature s področja večvariantne statistike, strojnega učenja in uporabe Python skriptov (po izboru študenta glede na tematiko projekta).

Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici.