Nemški jezik 1

Nemški jezik 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 120

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Podgoršek Saša

Razvijanje sposobnosti za temeljno pisno in govorno sporazumevanje v nemškem jeziku, usvajanje glavnih slovničnih vsebin in osnovnega besedišča, ob branju krajših strokovnih besedil pa tudi osnove strokovne terminologije.

Obvezna:
1. Podgoršek, Saša. 2015. Nemščina za etnologe in kulturne antropologe I = Deutsch für Ethnologen und Kulturanthropologen I. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
2. Strokovna besedila (izbor, priredba in vaje: nosilka predmeta). Seminarsko literaturo si študenti po posvetu z lektorico izberejo sami (članki, monografije, spletne strani itd.).
3. Werner, Grazyna. 2001. Grammatiktraining Deutsch. Berlin und München: Langenscheidt.

Priporočljiva:
1. Debenjak, Doris, Primož in Božidar. 2008. Veliki slovensko-nemški slovar. Ljubljana: DZS.
2. Debenjak, Doris, Primož in Božidar. 2005. Veliki nemško-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.
3. Pons šolski slovar. Nemščina: nemško-slovenski in slovensko-nemški. 2009. Ljubljana: Rokus Klett.

Gradiva, interaktivne vaje in spletne učne poti v e-učilnici:
Nemški jezik I za etnologe: http://e-ucenje.ff.uni-lj.si/course/view.php?id=2359