Nemški jezik 2

Nemški jezik 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:75

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Peternel Marija Mojca

Vsebina

Osnove morfologije in sintakse sodobnega nemškega jezika, nekatere posebnosti besedotvorja ter besedišče na nivoju A2, osnovna strokovna terminologija.