Nemški jezik 3

Nemški jezik 3

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:75

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Peternel Marija Mojca

Vsebina

Ciklično ponavljanje osnov morfologije in sintakse sodobnega nemškega jezika, slovnične strukture, značilne za jezik stroke, nekatere posebnosti besedotvorja z ozirom na jezik stroke ter splošno besedišče na nivoju B1; širjenje strokovne terminologije, transkripcija tiskane in pisane gotice iz 19. oz. začetka 20. stoletja.