Nemški jezik v praksi II

Nemški jezik v praksi II

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Felgner Lars, lekt. Leskovec Christiane, lekt. Winkler Bernhard

V središču je delo z avtentičnimi (poljudno)znanstvenimi nemškimi besedili o aktualnih in relevantnih temah ter urjenje znanstvenih pisnih kompetenc, ki bodo v pomoč pri pisanju seminarskih nalog in magistrskega dela.

Na podlagi besedilnih nalog se študentje senzibilizirajo za znanstvene in s študijskega vidika relevantne besedilne zvrsti, kot so zapisniki (protokoli), obnove (izvleček in obnova), razprave, argumentiranje, utemeljevanja, sklepanje etc. in hkrati izurijo v pisanju lastnih kratkih zapisov oz. (poljudno)znanstvenih besedil na ravni C1/C2 Skupnega evropskega jezikovnega okvirja.

Naslednji vsebinski poudarek je na urjenju ustreznega znanstvenega instrumentarija (direktno in posredno citiranje, parafraziranje etc.)

- Schade, Günter (2009): Einführung in die deutsche Sprache der Wissenschaften. Berlin: Erich Schmidt Verlag (izbrana poglavja).
- Rocco, Goranka (2007): DSH-Prüfungstraining: Textproduktion, Hörverstehen. Meckenheim: Liebaug-Dartmann (izbrana poglavja).
- Jahr, Silke (2011): Wissenschaftsdeutsch. Argumentationsstrukturen, Sprachhandlungen, Ausdruck von Emotionen. Berlin: Booksbaum (izbrana poglavja).