Novoveška filozofija 2

Novoveška filozofija 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kroupa Gregor

Predmet na osnovi branja, razčlenjevanja in interpretacije osrednjih filozofskih in nekaterih literarno-filozofskih besedil vodilnih postkartezijanskih filozofov, filozofov francoskega materializma in mislecev evropskega razsvetljenstva prinaša kulturno-zgodovinski in problemski prikaz ključnih idej in miselnih tokov tega obdobja. Predmet se notranje členi na naslednje tematske sklope: kulturna zgodovina in filozofija v obdobju razsvetljenstva; metodološke povezave med racionalizmom 17. stoletja in francoskim razsvetljenstvom 18. stoletja; razsvetljenska ideja napredka človeškega duha (Turgot, Condorcet), domnevna zgodovina kot filozofska metoda (Condillac, Rousseau, škotsko razsvetljenstvo), problem izvora jezika (Condillac, Rousseau); narava in kultura v Diderotovi in d'Alembertovi Enciklopediji; filozofska gesla v Enciklopediji; filozofija kulture in teorija umetnosti v Diderotovih Salonih; Rousseau: narava in kultura; etika razsvetljenstva; znanost in humanizem v evropskem razsvetljenstvu.

Temeljna literatura:
Condorcet, Očrt zgodovinske slike napredka človeškega duha, SH, Ljubljana 2016, str. 5-199. COBISS.SI-ID -287124480
D'Alembert, Uvod v Enciklopedijo, SH, Ljubljana 2009, str. 7-127. COBISS.SI-ID - 247017216
Diderot, D'Alembertove sanje, v: D'Alembertove sanje in drugi filozofski spisi, ZRC, Ljubljana 2010, str. 7-131. COBISS.SI-ID - 251907328
Rousseau, Esej o izvoru jezikov, Krtina, Ljubljana 1999, str. 7-72. COBISS.SI-ID - 100590848

Priporočena literatura:
Israel, J. Enlightenment Contested, OUP, Oxford 2006, str. 699-862.
Božovič, M., Diderotova filozofija materializma, Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana 2006, str. 7-162.
Cassirer, E. Filozofija razsvetljenstva, Študentska založba, Ljubljana 1998.