Poglavja iz japonskega družboslovja

Poglavja iz japonskega družboslovja

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Visočnik Gerželj Nataša

Pri predmetu se študenti seznanjajo z naslednjimi vsebinskimi sklopi:
- politični sistem Japonske;
- mediji in politične strukture;
- delovni odnosi v postindustrijski družbi;
- velike industrija in lokalna družba;
- problem oboroževanja;
- determinante japonske zunanje politike

- Feldman, O. (1993) Politics and the new media in Japan. Ann Arbor: The U. of Michigan Press.
- Inoguchi Takashi (2003) Kokusaiseiji no mikata: 9.11 go no Nihon gaikoo (pogled na mednarodno politiko - japonska diplomacija v obdobju po 9.11.). Tokyo: Chikuma.
- Inoguchi, Takashi (2005), Japanese Politics: An introduction, Melbourne: Trans Pacific Press.
- Maeda, Tetsuo (1983) Heiki Taikoku Nippon (Orožarska velesila - Japonska).Tokyo: Tokuma.
- Tomaru, Taisuke et al.(ur.) (1987)Toyota to tiiki syakai-- Gendai kigyou syakai tosi seikatu ron (Toyota in družba v regiji -- razprave o življennju v sodobnem industriji podrejenem mestu). Tokyo: Ootuki syobou.
- Richardson, Bradley (1997), Japanese Democracy, New Haven: Yale University Press.
- Ronarudo Doa (2005) Hataraku to iu koto: gurobaruka to rodo no atarasii imi (delo - njegov pomen v globalizirani druzbi). Tokyo: Chuo Koron Shinsha.
- Relevantno tekoče gradivo iz japonskih medijev.