Poglavja iz zgodovine jezikoslovja

Poglavja iz zgodovine jezikoslovja

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Markič Jasmina

Vsebina

Predmet jezikoslovja in njegova opredelitev. Jezik in sporočanje.
Zgodovinski pregled jezikoslovja od Antike do sredine 20. stoletja
Najpomembnejše jezikoslovne šole in teorije do sredine 20. stroletja (tradicionana slovnica, diahrona slovnica v 19. stoletju, strukturalizem, tvorbeno pretvorbena slovnica).
Jezikoslovje in druge vede.
Jezik in kultura. Jezik in literatura.
Klasiki španskega jezikoslovja.
Sodobni tokovi v španskem in hispanoameriškem jezikoslovju.