Poslovno komuniciranje

Poslovno komuniciranje

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Osolnik Kunc Viktorija

Vsebina

Študentke in študenti spoznajo:
• različna področja dela, na katerih lahko kot univ. dipl. germanisti poklicno delujejo,
• nemški uradovalni jezik na področju zavarovalništva, bančništva, borzništva, uvoza in izvoza, sejemskih prireditev, pospeševanja prodaje, upravnih postopkov, zaposlovanja idr. ter najpogostejše besedilne vrste na teh področjih.